Xuất bản thông tin

null Chuyển đảng chính thức và trao thẻ đảng

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Chuyển đảng chính thức và trao thẻ đảng

Buổi sáng ngày 23-11-2022, chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao quyết định chuyển đảng chính thức và trao thẻ đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, nhân viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp.

TIN HOẠT ĐỘNG