Xuất bản thông tin

null Đại hội Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Đại hội Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Song, Bí thư Chi bộ cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp. 

Nhiệm kỳ 2018-2023 đã qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Chi ủy; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS Quỹ ĐTPT luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, Ban chấp hành CĐCS Quỹ ĐTPT đã cụ thể hoá nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 thành chương trình hoạt động cụ thể, hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu Đại hội lần thứ II đã đề ra, góp phần giúp Quỹ ĐTPT hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp khóa II trình Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã tiến hành bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khoá mới, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh. Dịp này, Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư Phát triển đã trao giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

 

 

 

Nguồn: QĐTPT

TIN HOẠT ĐỘNG