Xuất bản thông tin

null Công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí

Ngày 24/02/2022, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh tổ chức trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí: 1/Đồng chí Lê Thanh Phong, trưởng phòng Phòng Tín dụng - Đầu tư; 2/ Đồng chí Lê Thị Mỹ Trang, Phó phòng Phòng Kế toán - Tài chính

 

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG