Xuất bản thông tin

null Kết nạp đảng viên mới

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Kết nạp đảng viên mới

Ngày 23/9/2022, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với đồng chí Ngô Trần Anh Nguyên, nhân viên Phòng Tín dụng - Đầu tư.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG