Xuất bản thông tin

null Ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ các dự án cải tạo lưới điện

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ các dự án cải tạo lưới điện

Chiều ngày 30/11, Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án các công trình cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh với Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Hai bên ký kết hợp đồng tín dụng

Theo nội dung hợp đồng tín dụng được ký kết, Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh sẽ tài trợ vốn cho 09 dự án công trình cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với tổng mức vốn cho vay là hơn 49 tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

Việc ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ các dự án cải tạo lưới điện sẽ có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo cho các dự án thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo an ninh năng lượng, nâng cao độ an toàn, đảm bảo cung cấp điện chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện Công ty Điện lực Đồng Tháp cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích vay vốn, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với năng lực của đơn vị và đảm bảo thanh toán đúng theo hợp đồng.

Việt Tiến (CTTĐT Đồng Tháp)

TIN HOẠT ĐỘNG