Xuất bản thông tin

null Trao giấy khen cho Phó Giám đốc Bùi Tân Cương

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Trao giấy khen cho Phó Giám đốc Bùi Tân Cương

Ngày 24/6/2021, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp trao giấy khen cho Phó Giám đốc Bùi Tân Cương, đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020".

 

Giám đốc (bên trái), đ/c Bùi Tân Cương (bên phái)

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN