Xuất bản thông tin

null Kết Nạp Đảng Viên Mới

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Kết Nạp Đảng Viên Mới

Ngày 24-11-2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Kết nạp Đảng viên Lê Thị Mỹ Trang.

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN