Xuất bản thông tin

null Làm Việc Với Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Long An

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Làm Việc Với Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Long An

Sáng, ngày 23/10/2020, tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp. Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Long An và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẽ  kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động Quỹ.

Một số hình ảnh ghi nhận lại tại buổi làm việc:

Giám đốc Quỹ Long An (trái) và Giám Đốc Quỹ Đồng Tháp (phải)

Giám đốc Quỹ Long An phát biểu cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chia sẽ của Quỹ Đồng Tháp.

Lãnh đạo, cán bộ hai bên chụp hình lưu niệm

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN