Xuất bản thông tin

null Chuyển đảng chính thức cho đ/c Lê Thị Mỹ Trang

Trang chủ Đảng - Công đoàn

Chuyển đảng chính thức cho đ/c Lê Thị Mỹ Trang

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh họp tổ chức trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho đ/c Lê Thị Mỹ Trang, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Giám đốc QĐTPT (bên trái) - Lê Thị Mỹ Trang (bên phải)

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN