Xuất bản thông tin

null Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp

chi-tiet-bai-viet Liên hệ

Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp

Trụ sở: số 08, 10, 12-14, đường Hùng Vương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0273.871.313. Fax: 02773.877.446

Email: qdtpt@dongthap.gov.vn.

Giám đốc: Bùi Thanh Song. Điện thoại: 0976.068.162. Email: songbtstc@gmail.com

Tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp năm 2020

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN