Xuất bản thông tin

null Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong dạy và học trực tuyến

Trang chủ Thông tin khác

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong dạy và học trực tuyến

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm quy định an toàn, an ninh thông tin trong dạy và học trực tuyến; giáo viên tuyệt đối không sử dụng thiết bị dạy và học trực tuyến trong thời gian buổi học để trao đổi công việc liên quan đến cá nhân hoặc với mục đích khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm và kịp thời các giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong giảng, dạy trực tuyến, không để tạo ra dư luận xấu trong nhân dân; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các trường hợp giáo viên vi phạm thời gian qua, gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 03/12/2021; đồng thời tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình để nâng cao ý thức, thái độ học tập của học sinh, qua đó nâng cao chất lượng tiếp thu bài và các kiến thức cơ bản trong quá trình học tập trực tuyến.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xâm nhập, phá hoại an ninh, an toàn mạng, nhất là việc xâm nhập phần mềm dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: 713 /UBND-THVX