Xuất bản thông tin

null Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh giữ chức Phó Trưởng phòng Tín dụng – Đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh giữ chức Phó Trưởng phòng Tín dụng – Đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 01/09/2021, Phó Giám đốc Quỹ Bùi Tân Cương đã trao Quyết định của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Mỹ Anh chuyên viên Phòng Tín dụng – Đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tín dụng – Đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp.

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh cảm ơn lãnh đạo Quỹ đã tín nhiệm bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Quỹ đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm 20 năm công tác của bà Nguyễn Thị Mỹ Anh trong lĩnh vực tín dụng; đồng thời, tin tưởng với nhiệm vụ mới bà Mỹ Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quỹ giao phó.

Hiện tại, Phòng Tín dụng – Đầu tư có Trưởng phòng là ông Lê Thanh Phong và 02 Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Duy Khánh và bà Nguyễn Thị Mỹ Anh.

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN