Xuất bản thông tin

null Phòng Ủy Thác

Trang chủ Liên hệ

Phòng Ủy Thác

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Trần Thị Điền Lam

Trưởng phòng

0918.513.400

dienlam1979@gmail.com.vn

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó phòng

0984.705.380

nguyenthithaoqdtpt@gmail.com

3

Lê Thị Diễm

Nhân viên

0936.024.650

diemle234@yahoo.com.vn

4

Phan Ngọc Lựu

Nhân viên

0979.635.757

ngocluuvdb@gmail.com

5

Trần Thị Thủy Tiên

Nhân viên

0888.828.879

tranthuytien1910@gmail.com

         

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN