Xuất bản thông tin

null Phòng Kế hoạch - Tổng Hợp

Trang chủ Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tổng Hợp

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Nguyễn Văn Tôi

Trưởng phòng

0918.974.987

nguyenvantoitoitoi@gmail.com

2

Thái Việt Phong

Phó phòng

0918.993.941

phongqdt@gmail.com

3

Pham Đình Huy

Nhân viên

0913.847.015

phamdinhhuyvdb@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Nhân viên

0913.963.242

thanhthuy25.ddif@gmail.com

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN