Xuất bản thông tin

null Phòng Tài Chính - Kế Toán

Trang chủ Liên hệ

Phòng Tài Chính - Kế Toán

 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Đào Duy Tùng

Trưởng Phòng

0918.503.924

tungdif@gmail.com

2

Lê Thị Mỹ Trang

Phó phòng

0903.735.333

mytrangddif@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Nhân viên

0399.544.558

hongngandt@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nhân viên

0919.383.538

bichhanh.qtkd@gmail.com

5

Lê Thị Thuý Nhi

Nhân viên

0706.996.441

nhiltt@gmail.com

6

Phạm Hữu Duyên

Nhân viên

0976.200.951

duyenhuu2005@gmail.com

 

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN