Xuất bản thông tin

null Khai trương 02 hệ thống liên quan đến quản lý dữ liệu dân cư

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Khai trương 02 hệ thống liên quan đến quản lý dữ liệu dân cư

Chiều ngày 25/02, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương tham dự Lễ Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Bộ Công an tổ chức, được trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp, có Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hiểu,
Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Hoàng Cương

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là 01 trong 06 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của Bộ Công an, Công an các địa phương trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã phối hợp xây dựng hệ thống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân.
Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Trong phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là xu thế tất yếu, tạo động lực thúc đẩy mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự phát triển thịnh vượng của đất nước ta - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hoàn thành việc mở rộng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để các Bộ, ngành, địa phương khai thác trong thực hiện thủ tục hành chính v.v..

Tính sơ bộ toàn nền kinh tế, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm chi phí về thời gian chuẩn bị đơn, tờ khai gần 370 tỷ đồng; không phải xuất trình đơn, tờ khai tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng/năm; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành không phải nhập dữ liệu công dân tiết kiệm khoảng 246 tỷ đồng. Tổng chi phí tiết kiệm được là 4.864 tỷ đồng.

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đây là thuận lợi cơ bản để lực lượng công an khẩn trương triển khai song song với Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến trước ngày 01/7/2021 cấp 50 triệu thẻ đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ.

 

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN