Xuất bản thông tin

null Nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đồng Tháp bầu 58 đại biểu HĐND tỉnh

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đồng Tháp bầu 58 đại biểu HĐND tỉnh

Sáng ngày 19/02/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên họp lần thứ hai để kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Bên cạnh thông tin tiến độ thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã lấy ý kiến các thành viên về chọn màu sắc phiếu bầu cử và thống nhất phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV có màu vàng, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh màu hồng sen, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là màu xanh và phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là màu trắng.

Uỷ ban bầu cử tỉnh thống nhất thông qua Quyết định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 16, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu 58; so với nhiệm kỳ 2016 - 2021, giảm 04 đơn vị và giảm 05 đại biểu.

Về số lượng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Uỷ ban bầu cử tỉnh thống nhất có 10 thành viên, số lượng Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có từ 11 đến 13 thành viên.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền chỉ đạo các cơ quan thông tin trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử, xây dựng nhiều kênh tiếp nhận các ý kiến phản ánh liên quan đến công tác bầu cử để phản hồi kịp thời; đồng thời đề nghị các đồng chí được phân công phụ trách địa phương phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ công việc đề ra.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh yêu cầu các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh phối hợp chặt chẽ trong thông tin, nhất là kết nối với cấp huyện; các Tiểu ban phân công nhiệm vụ từng thành viên; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là đến ngày 19/3/2021; Sở Tư pháp và Sở Tài chính phải sớm hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

>> Công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp đảm bảo tiến độ

>> [Infographic] Từ 22/02/2021 tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN