Xuất bản thông tin

null [Infographic] Từ 22/02/2021 tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

[Infographic] Từ 22/02/2021 tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp vừa thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời xem chi tiết infographic dưới đây.

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN