Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng

Đây là Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa được ban hành, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về xây dựng, đất đai có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn quản lý.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, đặc biệt là việc lấn chiếm sông, kênh, rạch, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, đất bãi bồi ven sông; vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa, để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; công khai và kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng hình thành các “khu dân cư tự phát” mà không ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Theo Chỉ thị, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác triển khai, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng; phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, tra cứu thông tin về quy hoạch xây dựng, dự án phát triển đô thị, nhà ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý đất đai, nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các khu vực có tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất, tự phân lô, bán nền với số lượng lớn có dấu hiệu hình thành các “khu dân cư tự phát”, xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích sử dụng.

Các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (đối với Sở Giao thông Vận tải); hành lang an toàn lưới điện (đối với Sở Công Thương) và hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi (đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi đất của đường bộ, cọc mốc lộ giới; khảo sát luồng và cắm cọc mốc chỉ giới cho các tuyến đường thủy nội địa; mốc hành lang an toàn lưới điện theo phân cấp quản lý v.v..

Nguồn: 03/CT-UBND

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN