Xuất bản thông tin

null Hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển lưới điện trong năm 2021

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển lưới điện trong năm 2021

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chi tiêu, nhiệm vụ do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, với sản lượng điện thương phẩm là 2 tỷ 538 triệu kWh, tăng 3,06% so với năm 2019.

Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện năm 2020 là 4,05%, thấp hơn 0,48%; tiết kiệm điện gần 59 triệu kWh, đạt 103,95% so với kế hoạch năm của Tổng Công ty.

Năm 2021, Công ty Điện lực Đồng Tháp đề ra một số nhiệm vụ như: Đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn tỉnh; sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt trên 2.650 triệu kWh, tăng 4,4% so với năm 2020.

Về công tác tiết kiệm điện, Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp mang lại hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm 2021 sản lượng điện tiết kiệm cao hơn 2,1% sản lượng điện thương phẩm.

Công ty sẽ đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn tỉnh với giá trị 149 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam, trong năm 2021, Tổng Công ty đầu tư trên 300 tỷ đồng triển khai thi công hoàn thành các công trình: Lưới 110kV, lưới trung, hạ thế; phân pha dây dẫn của đường dây 110kV An Long - Hồng Ngự; lập thủ tục đầu tư các công trình đường dây 110kV An Long - Tam Nông, đường dây 110kV Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, Trạm biến áp 110kV Tân Hồng, Trạm biến áp 110kV Trường Xuân, Trạm biến áp 110kV Thanh Bình v.v..

Bên cạnh đó, Công ty sẽ phối hợp cùng với địa phương trong việc phát triển lưới điện khu vực nông thôn, nhằm đưa điện tới vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, phấn đấu đến cuối năm số hộ sử dụng điện toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 99,99% tổng hộ dân.

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN