Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp chia sẻ về nông nghiệp tại Đại hội XIII

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp chia sẻ về nông nghiệp tại Đại hội XIII

Đó là việc chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường, được Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong trình bày trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào chiều ngày 27/01/2021.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhấn mạnh, xu thế tiêu dùng của xã hội hiện nay là từ việc ăn no, người tiêu dùng đã chuyển dần sang ăn ngon, ăn bổ, ăn sạch và giờ đây ăn còn để chữa bệnh. Do đó, nếu sản xuất nông nghiệp chỉ lấy sản lượng làm mục tiêu thì đó chỉ mới là “tư duy sản xuất nông nghiệp”, tư duy đó hiện nay không còn phù hợp; thay vào đó là tư duy kinh tế thị trường, căn cứ vào quy luật cung - cầu với sự điều tiết hợp lý của Nhà nước, lấy thị trường làm định hướng sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển các liên kết ngang và liên kết dọc, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các mô hình mới trong sản xuất kinh doanh, quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu người tiêu dùng, tạo ra thêm dịch vụ, trải nghiệm mới trên chính thửa ruộng, mảnh vườn, gia tăng thêm giá trị. Hay nói cách khác, đó là “tư duy kinh tế nông nghiệp”.

Theo ông Phong, việc thay đổi một nếp nghĩ, hình thành một tư duy mới đòi hỏi sự chuyển động đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến từng người nông dân. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp xem việc thực hiện tuyên truyền về tầm quan trọng của việc chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hướng đến tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và từng bước lan toả đến người nông dân.

Một vấn đề quan trọng nữa là cần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá chất lượng cao, áp dụng chuyển đổi số, đưa kinh tế số vào nông nghiệp; đồng thời, tổ chức quy hoạch định hướng, khuyến khích sản xuất theo quy mô lớn, hạ giá thành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ và bền vững, tạo lập vùng sản xuất tập trung, chuyên môn hoá, cơ giới hoá, tự động hoá, thúc đẩy phát triển dự báo thị trường, chú trọng khảo sát nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy nâng cao chất lượng trên các dòng sản phẩm hiện có, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp đề cập.

Trong thời gian qua, Đồng Tháp đã mạnh dạn chuyển đổi từ tư duy độc canh, tăng sản lượng lúa gạo sang giảm dần diện tích lúa vụ ba, luân canh các loại cây trồng, thuỷ sản khác cũng như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, manh mún sang trồng cây ăn trái, hoa màu, hoa kiểng, nuôi thuỷ sản v.v. góp phần đa dạng hoá sản phẩm và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác - cách làm này được ông Phong chia sẻ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng theo người đứng đầu tỉnh Đồng Tháp, để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, không chỉ cần có các giải pháp công trình như: Đê, kè, đập v.v., mà còn cần đến giải pháp phi công trình, do chính cộng đồng dân cư tổ chức thực hiện, với sự điều chỉnh của quy hoạch sản xuất chung, thay đổi lịch thời vụ. Mô hình hợp tác xã hoạt động dựa trên triết lý lợi thế về quy mô, hợp tác của nhiều thành viên là nền tảng quan trọng hình thành sức mạnh cộng đồng trong sản xuất. Không có hợp tác xã đủ mạnh, hoạt động hiệu quả, sẽ không thể thay đổi cấu trúc các ngành hàng nông sản cũng như lịch thời vụ phù hợp với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Hợp tác xã trở thành mắt xích quan trọng để thực hiện tổ chức lại sản xuất, hình thành các chuỗi ngành hàng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, giúp người dân cùng nhau thay đổi phương thức sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu và các nguồn tài nguyên là hữu hạn.

Không chỉ vậy, việc ứng dụng số hoá các hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã, các trang trại, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành hàng cụ thể để tham gia các nền tảng (platform) giúp kết nối cung - cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm phục vụ cho thị trường nội địa lẫn xuất khẩu cũng hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay - ông Phong khẳng định.

Với những cách làm đó, qua một nhiệm kỳ, đặc biệt trong điều kiện đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung, nhưng tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh hằng năm đạt 5,7%; tăng trưởng GRDP năm 2020 là 3,45%, xếp thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, GRDP năm 2020 đạt hơn 87.500 tỷ đồng, gấp 1,53 lần so với năm 2015. Kết quả đó cho thấy, Đồng Tháp đã bước đầu phát huy tốt nội lực và sức sáng tạo, từng bước chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp” thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường đã duy trì sự phát triển ổn định, vượt bậc so với nhiều địa phương trong khu vực.

Cũng tại Đại hội XIII, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã đề xuất nhiều vấn đề quan trọng. Đó là, cần có nghiên cứu để tính toán đầy đủ hơn đóng góp của khu vực nông nghiệp vào tăng trưởng kinh tế theo xu thế hiện nay, không chỉ dựa vào năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng làm thước đo cho sự tăng trưởng của ngành, mà cần chú trọng hơn đến “lợi nhuận đạt được” của sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu, xem xét tách quy định về phát triển hợp tác xã nông nghiệp thành một Luật hoặc Nghị định riêng của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng đề nghị hỗ trợ phát triển mô hình “Vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao”, tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho hoạt động của Vườn ươm, mà cả cho việc khuyến khích nhu cầu sáng tạo, kinh doanh của phía cầu và thúc đẩy tăng cường các dịch vụ hướng đến doanh nghiệp khởi nghiệp từ phía cung.

Vấn đề xây dựng đầy đủ nguồn cơ sở dữ liệu thông tin ngành nông nghiệp, thông tin về hoạt động đầu tư cũng như nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước đối với từng mặt hàng nông sản để có những đánh giá, dự báo chuyển động của thị trường, đưa ra các khuyến cáo phù hợp cũng được người đứng đầu tỉnh Đồng Tháp đề xuất để từ đó, Nhà nước sẽ có đủ thông tin đề ra những chính sách phù hợp với thực tế sản xuất; người sản xuất, doanh nghiệp cũng có đủ thông tin để tự tính toán, đề ra cho mình phương án, lộ trình đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng dài hạn, chuyên nghiệp hơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cũng cho rằng, cần có nghiên cứu khoa học để nhanh chóng đề ra giải pháp tối ưu và có sự đầu tư kịp thời cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và sự suy giảm về số lượng, chất lượng nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất, nhất là sự thay đổi giảm lưu lượng, dòng chảy sông Mê Kông và tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp.

Như Ý (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN