Xuất bản thông tin

null Xây dựng làng nghề sen phát triển bền vững gắn với du lịch Việt Nam

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Xây dựng làng nghề sen phát triển bền vững gắn với du lịch Việt Nam

Đây là một trong những nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ này, ngày 18/01/2021, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia xây dựng làng nghề sen đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bà Trần Thị Quốc Khánh thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ làng nghề sen

Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ này đó là lựa chọn bộ giống sen phù hợp cho mỗi vùng; xây dựng các bộ tài liệu: quy trình công nghệ trồng sen, công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm từ sen, hoàn thiện cấu trúc làng nghề sen gắn với du lịch; xây dựng ít nhất 03 mô hình làng nghề sen gắn với du lịch tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp.

Bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia xây dựng làng nghề sen mong muốn xây dựng mô hình tại Đồng Tháp, với khoảng 50 ha để trồng thí điểm nhiều giống sen và đánh giá, lựa chọn giống sen phù hợp.

Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giới thiệu huyện Tháp Mười tham gia thực hiện mô hình, vì đây là địa phương có diện tích trồng sen lớn và có điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái gắn với cây sen; đồng thời, chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối thông tin trong quá trình thực hiện.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 1.252 ha, năng suất bình quân 8,7 tạ/ha, với sản lượng hơn 1.000 tấn. Cây sen được trồng tập trung tại huyện Tháp Mười, Tam Nông, Cao Lãnh, Lấp Vò theo hình thức trồng chuyên canh, luân canh với lúa, hoặc kết hợp với nuôi thủy sản. Điểm hạn chế hiện nay của sản xuất sen là hạ tầng canh tác chưa đồng bộ, quy trình, quy chuẩn cho ngành hàng sen vẫn chưa hoàn chỉnh.

Trên địa bàn tỉnh có 41 sản phẩm chế biến từ sen, trong đó có 29 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm gồm: Tinh dầu sen, sữa sen, hạt sen sấy, các loại trà sen v.v., sản lượng sản xuất bình quân hằng năm trên 61 tấn sản phẩm.

 

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN