Xuất bản thông tin

null Xây dựng mô hình sản xuất 500 ha lúa tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Xây dựng mô hình sản xuất 500 ha lúa tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2

Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành xây dựng mô hình “Hoàn thiện và nhân rộng sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn gắn với cơ giới hoá đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm” với tổng diện tích 500 ha, tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2.

Mô hình này được thực hiện trên nền tảng kế thừa mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”, của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười), có diện tích 66,5 ha, thuộc khuôn viên 170 ha đã được Nhà nước hỗ trợ đầu tư đồng bộ hệ thống đường nội đồng, kênh dẫn nước và đặc biệt là hệ thống bơm tưới thông minh từ năm 2017.

Hệ thống giám sát sâu rầy thông minh được lắp đặt tại cánh đồng lúa
của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2

Theo kế hoạch, các loại máy móc, thiết bị cơ giới hóa từ sản xuất đến khâu thu hoạch được đầu tư gồm: máy cày, máy cấy, máy cuộn rơm; nâng cấp đường giao thông, xây mới cầu giao thông nối liền các tuyến đường phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, nông dân còn được tập huấn về sản xuất theo tiêu chuẩn 1 phải 5 giảm, SRP, các tiêu chuẩn an toàn. Đào tạo, tập huấn về bảo hộ lao động, tư vấn an toàn lao động trong quá trình thực hiện cơ giới hóa ở các mô hình.

Hợp tác xã được hỗ trợ tư vấn xây dựng hợp đồng liên kết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp bao tiêu và cung ứng dịch vụ, vật tư đầu vào cho hợp tác xã.

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN