Xuất bản thông tin

null Năm 2021 phải tạo bước đột phá mới cho ngành nông nghiệp

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Năm 2021 phải tạo bước đột phá mới cho ngành nông nghiệp

Yêu cầu này được đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nêu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vào sáng 15/01/2021.

Đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận những đóng góp của ngành nông nghiệp tỉnh nhà

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp với những yêu cầu trong tình hình mới, có chương trình trọng điểm để phát triển ngành hành sen; tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường để đáp ứng yêu cầu của thị trường về chất lượng; hỗ trợ nông dân về thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn, chứng nhận và đầu ra sản phẩm; tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến.

Để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp đã đề ra (3,7%), triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp sớm tổng kết, đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để tham mưu, định hướng phát triển trong giai đoạn mới 2021 – 2025; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành những chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Ông Huỳnh Minh Tuấn cũng yêu cầu các ngành, địa phương
quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Cùng với đó, ngành nông nghiệp khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành; huy động nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới, để nông thôn trở thành nơi đáng sống; thực hiện hiệu quả chương trình khởi nghiệp và chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Đối với ngành công thương, ông Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận các kênh hàng, tập huấn thiết kế bao bì, nhãn hiệu, hỗ trợ quảng bá và xây dựng thương hiệu v.v..

Năm 2020, ngành nông nghiệp chịu nhiều biến động do dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh khó khăn đó, ngành đã phát huy lợi thế sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, liên kết với các hệ thống phân phối lớn trong nước để tiêu thụ nông sản. Nhiều địa phương trong tỉnh đã khai thác thế mạnh cây ăn trái, hoa kiểng, thuỷ sản và làng nghề truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập nông thôn. Điều này đã giúp cho khu vực kinh tế nông, lâm, thủy sản năm 2020 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2,45%.

Tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều tham luận, thảo luận được trình bày, nhất là các tham luận về cơ giới hoá trong nông nghiệp, những cách làm mới, hiệu quả nhằm thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó cho thấy, nông dân Đồng Tháp đã dần tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hình thành những cánh đồng thông minh.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho 05 cá nhân trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nhiều tập thể, cá nhân và Hợp tác xã, hội quán được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giấy khen.

05 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyệt Ánh (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN