Xuất bản thông tin

null Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, với 144 điểm cầu.

Tại điểm cầu chính, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham dự.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham dự tại điểm cầu chính cùng với gần 350 đại biểu

Các đại biểu được nghe Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong trình bày chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

Trên cơ sở những thành tựu đáng ghi nhận của nhiệm kỳ trước, giai đoạn 2020 - 2025 xác định 18 chỉ tiêu quan trọng. Đáng chú ý là phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7,5%/năm; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD); thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8% đến 10%/năm v.v..

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh 05 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện, đó là: Đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư mở rộng các tuyến quốc lộ, các đường cao tốc qua địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó là tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh; tập trung phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của chi bộ đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 - 2025

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển xã hội.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận cao trong nhân dân; qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như Ý (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN