Xuất bản thông tin

null Phấn đấu có thêm hơn 3.000 doanh nghiệp mới trong 05 năm tới

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Phấn đấu có thêm hơn 3.000 doanh nghiệp mới trong 05 năm tới

Năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với “khó khăn kép” vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, vừa bị giảm mạnh thị trường đầu ra tiêu thụ hàng hoá và xuất khẩu, nhất là các ngành hàng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu như: Nông sản, dệt may, da giày v.v..

Trong năm qua, tỉnh có 27 dự án được cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng, trong đó có 03 dự án FDI với số vốn trên 1.000 tỷ đồng; số dự án đăng ký đầu tư hình thức đấu giá hoặc đấu thầu để triển khai các dự án khu dân cư, đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng khu, cụm công nghiệp có xu hướng tăng, các nhà đầu tư đang phối hợp với địa phương thực hiện các bước khảo sát, quy hoạch, đề xuất dự án.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gặp gỡ doanh nghiệp
 trong Khu công nghiệp Sa Đéc. Ảnh: Văn Khương

Về phát triển doanh nghiệp, với cơ chế khuyến khích phát triển điện áp mái, cùng với sự chủ động, linh hoạt tìm kiếm thị trường mới, biến thách thức thành cơ hội, phát triển các hình thức kinh doanh mới v.v. đã góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với năm 2019. Năm 2020, toàn tỉnh có 606 doanh nghiệp thành lập, vốn đăng ký trên 4.000 tỷ đồng.

Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặt ra tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%/năm, tương ứng với nguồn lực cho đầu tư phát triển cần huy động khoảng 150.000 tỷ đồng, bình quân 30.000 tỷ đồng/năm và bằng 1,85 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 3.050 doanh nghiệp (bình quân 610 doanh nghiệp/năm), tăng 74% so với giai đoạn trước.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh phát triển mới được 2.683 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng; so với giai đoạn 2011 - 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng khoảng 26%. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 4.244 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động; có 195 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, có 436 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 44.000 tỷ đồng.

Nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển cả giai đoạn khoảng 81.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công, vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước, vốn đầu tư của cộng đồng dân cư địa phương.

 

Như Ý (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN