Xuất bản thông tin

null Năm 2020: Doanh thu ngành bưu điện tỉnh tăng 12%

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Năm 2020: Doanh thu ngành bưu điện tỉnh tăng 12%

Kết quả trên được báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 của Bưu điện tỉnh Đồng Tháp vào chiều 04/01/2021, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu.

Ông Nguyễn Trung Dân – Giám đốc Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2020

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, toàn ngành bưu điện tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt doanh thu hơn 210 tỷ đồng, tăng 12%; năng suất lao động tăng 25%; thu nhập bình quân tăng 12% so với năm 2019.

Nổi bật là tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 mở rộng; phối hợp Văn phòng Uỷ ban nhân dân  tỉnh tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh. Cùng với đó, phối hợp triển khai thực hiện mô hình kết hợp dịch vụ công trực truyến và dịch vụ bưu chính công ích, mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực truyến v.v..

Năm 2021, trong tình hình còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, thị trường chuyển phát tiếp tục cạnh tranh quyết liệt; đặc biệt là việc phát triển chuyển đổi số của nền kinh tế, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu đạt 100% so với kế hoạch được giao, tương ứng thực hiện trên 198 tỷ đồng.

Một số giải pháp như: Đẩy mạnh hoạt động của các kênh bán hàng; tổ chức thực hiện tốt dịch vụ KT1 và dịch vụ hành chính công; phối hợp thực hiện đề án tham gia chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại thành phố Cao Lãnh và các điểm Bưu điện văn hoá xã còn lại; phối hợp Công an tỉnh triển khai dịch vụ chuyển phát căn cước công dân v.v..

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: “Bưu điện là đơn vị điển hình “biến nguy thành cơ”,
nỗ lực vượt khó, năng động và sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh”.

Bên cạnh ghi nhận sự nỗ lực của ngành bưu điện đã đạt được trong năm vừa qua, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tin tưởng với kinh nghiệm “tìm cơ trong nguy”, ngành bưu điện tỉnh sẽ có giải pháp chủ động vượt qua khó khăn, duy trì đoàn kết nội bộ, đặc biệt là phát huy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Dịp này, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Sa Đéc được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn Khương (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN