Xuất bản thông tin

null Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2021

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2021

Kết thúc năm 2020 đầy khó khăn nhưng Đồng Tháp vẫn đạt mức tăng trưởng dương cả 03 khu vực và đứng thứ 3 Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, đạt được kết quả trên là nhờ ý chí vươn lên của từng cấp, từng ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Việc thay đổi tư duy của từng cấp, từng ngành đã tạo nên sự chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Việc thay đổi tư duy
của từng cấp, từng ngành đã tạo nên sự chuyển biến tích cực

Bước sang năm 2021 với nhiều kỳ vọng vào một sự khởi đầu mới, tạo sức bật cho những năm tiếp theo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu phát huy tinh thần đổi mới, tính cộng đồng, sự vươn lên mạnh mẽ trong tư duy và hành động của từng cấp, từng ngành, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, đặc biệt là phong trào khởi nghiệp của Đồng Tháp vẫn duy trì và phát triển. Đây chính là động lực, niềm tin để chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: Vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trên tinh thần đó, việc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế được xem là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của tỉnh trong năm 2021 – người đứng đầu Uỷ ban nhân dân tỉnh khẳng định.

Để tạo nên những bước đột phá trong năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể, gồm 181 nhiệm vụ được sắp xếp theo lộ trình. Ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết, chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng có nhiều điểm mới, trong đó có việc kiểm tra, theo dõi định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời xem đây cũng là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tin tưởng với sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Đồng Tháp sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021 và của cả nhiệm kỳ.

Như Ý (CTTĐT Đồng Tháp)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN