Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác thẩm định dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Tập huấn công tác thẩm định dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp

Tập huấn

Theo Kế hoạch đào tạo năm 2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp, trong 3 ngày từ 25 đến 27/12/2020 Quỹ đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn thẩm định dự án đầu tư do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thắng hướng dẫn cho người lao động tại Quỹ về các nội dung liên quan đến dự án đầu tư, doanh nghiệp và trong công tác phân tích tài chính, những rủi ro của dự án, chủ đầu tư và những tác động của dự án đến môi trường, xã hội, các lợi ích kinh tế từ dự án.

Qua lớp học này người lao động sẽ vận dụng kiến thức đã học vào công tác thẩm định dự án để cho vay đầu tư, công tác kiểm tra và các công việc có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

Anh Cương - PGĐQ

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN