Xuất bản thông tin

null Đề xuất phương án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 là 7,5%/năm

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Đề xuất phương án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 là 7,5%/năm

Ước đến năm 2020, quy mô nền kinh tế đạt gần 87.300 tỷ đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2015; xếp vào hàng khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng, gấp 1,55 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm (2016 - 2020) ước đạt 6,44%/năm v.v. là một số điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, được báo cáo tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương
 nhấn mạnh một số kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ

Cùng với mức tăng trưởng bình quân hằng năm 3,57%, kết quả đáng ghi nhận trong sản xuất nông nghiệp chính là giúp người nông dân chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “làm kinh tế nông nghiệp”, nhiều nông sản đạt tiêu chuẩn về chất lượng và chế biến gia tăng giá trị, khả năng cạnh tranh, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45,6 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp cũng duy trì và phát triển khá tốt, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng, nâng dần tỷ lệ tinh chế, nhiều sản phẩm mới được nghiên cứu phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp ước đạt 8,21%/năm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển khá, tăng trưởng bình quân 7,9%/năm. Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng tốt, giá trị xuất khẩu hàng hoá năm 2020 ước đạt trên 1,15 tỷ USD, tăng bình quân 8,22%/năm, góp phần nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng thuỷ sản chế biến, lúa gạo theo hướng toàn cầu hoá.

Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long với trên 17,5 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tổng doanh thu đạt 4.235 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020.

Thu ngân sách nhà nước cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng bình quân 9,24%/năm và chiếm 9,88% GRDP, số thu ngân sách từ khu vực quốc doanh vẫn là nguồn thu lớn và quan trọng (chiếm 56,6%).

Với phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực tạo lập và duy trì nhiều kênh tiếp nhận thông tin như: Mô hình “Cà phê doanh nghiệp” trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của lãnh đạo tỉnh, tiếp nhận kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, mạng xã hội Facebook, Zalo, Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 v.v. bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 doanh nghiệp đang hoạt động. Từ năm 2016 đến nay, có 178 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nâng tổng số dự án đầu tư là 418 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 42.000 tỷ đồng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá – xã hội cũng được tỉnh quan tâm thông qua thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo. Kết quả là tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,28% (tương đương mức giảm 1,74%/năm).

Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân từ 15 - 27 triệu đồng/người/tháng và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, có gần 8.000 lao động xuất cảnh, số tiền gửi về nước gần 1.500 tỷ đồng.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện và nâng cao chất lượng phục vụ, tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90%. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo từng bước được sắp xếp phù hợp với thực tế của địa phương; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm duy trì ở mức cao, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), dự báo những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 là 7,5%/năm, trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng 3,5%/năm, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,23%/năm (công nghiệp tăng 9,8%/năm, xây dựng tăng 12%/năm), khu vực thương mại - dịch vụ tăng 8,8%/năm. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 có 19 chỉ tiêu, gồm 06 chỉ tiêu về kinh tế, 09 chỉ tiêu về xã hội và 04 chỉ tiêu về môi trường.

Mời xem [Infographic] về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và chỉ tiêu năm 2021 tại đây.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG THÁP (dongthap.gov.vn)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN