Xuất bản thông tin

null Giới thiệu kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Giới thiệu kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh

Trong 02 ngày 07 - 08/12 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX. Đây là kỳ họp cuối năm, nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động năm 2020, kiện toàn công tác nhân sự và xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Mời xem thông tin giới thiệu kỳ họp qua Infographic dưới đây.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG THÁP (dongthap.gov.vn)

 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN