Xuất bản thông tin

null Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh

Chiều ngày 3/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh giám sát Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh (gọi tắt là Quỹ) thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025.

Ông Trần Văn Hiếu, Trưởng Ban KT-NS phát biểu kết luận buổi giám sát

Theo báo cáo Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh, tổng vốn điều lệ của Quỹ là 01 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 140/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh, tính đến tháng 8/2020, ngân sách cấp và bổ sung từ hoạt động của Quỹ tổng cộng 636.515 triệu đồng, chưa thực hiện huy động trung và dài hạn.

Hiện nay, Quỹ nhận ủy thác quản lý nguồn vốn của 03 quỹ, gồm Quỹ Phát triển đất tỉnh; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh với tổng số tiền là 584.824 triệu đồng.

Từ năm 2016 đến ngày 30/8/2020, Quỹ đã ký hợp đồng cho vay 35 dự án, với tổng số vốn cho vay là 671.092 triệu đồng; số vốn đã giải ngân là 531.323 triệu đồng. Số dư nợ là 471.854 triệu đồng. Quỹ đã góp vốn liên doanh với Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ nhằm củng cố lại hoạt động sản xuất của Công ty, số vốn góp 22.287 triệu đồng. Tuy nhiên, Dự án này chưa khai thác có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Quỹ cho biết, cơ chế, chính sách quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ chưa ổn định; tỷ lệ nợ xấu còn cao, công tác thu hồi nợ còn nhiều khó khăn, một số khoản nợ xấu kéo dài, đã chuyển sang cơ quan thi hành án để xử lý, nhưng việc bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ mất rất nhiều thời gian; công tác thẩm định dự án cho vay gặp nhiều khó khăn, do tình hình kinh tế - xã hội biến đổi nhanh chóng, khó lường, rất khó thẩm định tính hiệu quả và dự báo rủi ro của dự án trong suốt thời gian cho vay v.v… Từ đó, Quỹ đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Quỹ.

Để tháo gỡ những khó khăn của Quỹ, đoàn giám sát đề nghị Quỹ mời chuyên gia để thẩm định các hồ sơ, dự án để đánh giá tính hiệu quả, khả thi của từng dự án cho vay; nghiên cứu giải pháp quản trị để giảm tỷ lệ rủi ro, tỷ lệ nợ xấu; có giải pháp hiệu quả để giải ngân tốt nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp v.v…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Quỹ nghiên cứu, sửa đổi Quy chế hoạt động và cho vay do Quỹ trực tiếp quản lý, hay đối với các quỹ được ủy thác; mở rộng hình thức ủy thác cho vay vốn, hợp vốn đối với lĩnh vực được phép thực hiện; rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân vốn, đồng thời loại bỏ những quy định không cần thiết.

MINH THUẬN - Ban KTNS HĐND Tỉnh

BÁO ĐỒNG THÁP ĐƯA TIN

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh để giám sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh do Quỹ ĐTPT tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Tính đến nay, tổng vốn chủ sở hữu Quỹ ĐTPT tỉnh gần 712 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách cấp hơn 506 tỷ đồng, vốn bổ sung từ hoạt động hơn 130 tỷ đồng, vốn khác (các quỹ khác) hơn 75 tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 140 ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh, tổng vốn điều lệ của Quỹ là 1.000 tỷ đồng, đến nay chưa cấp đủ vốn theo Nghị quyết trên.

Quỹ ĐTPT nhận ủy thác quản lý nguồn vốn của 3 quỹ, với tổng số tiền gần 585 tỷ đồng, gồm: Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh (phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh  quản lý), Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh. Từ năm 2016 đến ngày 30/8/2020, Quỹ đã ký hợp đồng cho vay 35 dự án, với tổng số vốn cho vay hơn 671 tỷ đồng; số vốn đã giải ngân hơn 531 tỷ đồng. Số dư nợ  gần 472 tỷ đồng. Hiện nay, tổng nợ xấu Quỹ có khả năng thu là gần 110 tỷ đồng.

Thời gian qua, Quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư theo danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do HĐND tỉnh ban hành. Tuy nhiên gần đây có dự án khu công nghiệp Tân Kiều (vốn đầu tư 789 tỷ đồng) cần nguồn vốn vay khoảng 400 tỷ đồng, Quỹ chỉ đáp ứng được gần 135 tỷ đồng (quy định tối đa 20% vốn chủ sở hữu), chưa đáp ứng nhu cầu đối với các dự án có vốn đầu tư lớn (lớn hơn 200 tỷ đồng).

Trong quá trình hoạt động, Quỹ được UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh và bổ sung vốn; được các sở, ngành tỉnh hợp tác, hỗ trợ trong quá trình hoạt động… Bên cạnh đó, Quỹ gặp khó khăn do cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của Quỹ chưa ổn định; tỷ lệ nợ xấu còn cao, công tác thu hồi nợ còn nhiều khó khăn, một số khoản nợ xấu kéo dài, đã chuyển sang cơ quan thi hành án để xử lý nhưng việc bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ mất nhiều thời gian. Quỹ cho vay trung, dài hạn, lãi suất cho vay cố định, thời gian thu hồi chậm nên khó chủ động nguồn vốn hoạt động, chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ sung hàng năm.

Về thực hiện các kiến nghị trước đây của Ban Kinh tế - Ngân sách, Quỹ đang phối hợp với Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ bàn các giải pháp xử lý để thu hồi vốn đã đầu tư. Trước đây, Quỹ góp vốn đầu tư hơn 11,6 tỷ đồng, góp vốn liên doanh gần 22,3 tỷ đồng với Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ để đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy giết mổ gia súc (heo) công nghệ treo. Đến nay, dự án chưa đưa vào hoạt động do công ty có kế hoạch chuyển giao khu đất đầu tư dự án cho đối tác khác, buộc phải di dời nhà máy đi nơi khác.

Ông Bùi Thanh Song – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh báo cáo hoạt động của đơn vị

Về thu hồi và xử lý nợ quá hạn, Quỹ đã tập trung quyết liệt trong việc đôn đốc, thu hồi nợ. Đối với các khoản nợ xấu kéo dài, Quỹ đã đề nghị cơ quan thi hành án thực hiện xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm. Về hoàn trả vốn tạm ứng Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ đã thực hiện chuyển trả hết số vốn tạm ứng cho ngân sách…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác và đại diện Quỹ ĐTPT tỉnh đã trao đổi nhiều vấn đề xung quanh tình hình cho vay, tạm ứng từ các nguồn vốn nhận ủy thác như Quỹ phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp do hoạt động của các quỹ này chưa đạt hiệu quả…

Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Văn Hiếu – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của Quỹ ĐTPT tỉnh và việc thực hiện tốt các kiến nghị trước đây của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đoàn ghi nhận những khó khăn trong hoạt động của Quỹ, cũng như một số vấn đề lãnh đạo Quỹ kiến nghị. Bên cạnh đó, ông Trần Văn Hiếu đề nghị Quỹ ĐTPT mở rộng hình thức ủy thác cho vay vốn; rà soát, tham mưu với UBND tỉnh xem xét việc xóa nợ các khoản nợ không còn thu được nữa; đề xuất UBND tỉnh sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ cho phù hợp điều kiện thực tế hiện nay…

THANH TRÚC - BÁO ĐỒNG THÁP

ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP ĐƯA TIN

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN