Xuất bản thông tin

null HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ - CẬP NHẬT NGÀY 13-01-2022

chi-tiet-bai-viet Liên hệ

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ - CẬP NHẬT NGÀY 13-01-2022

Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên trong doanh sách dưới đây:

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

1

Trần Trí Quang

Chủ tịch

0903.608.365

trantriquang@yahoo.com

2

Bùi Thanh Song

Phó Chủ tịch

0976.068.162

songbtstc@gmail.com

3

Ngô Hồng Chiều (GĐ.STC)

Phó Chủ tịch

0913.967.957

chieunhstc@dongthap.gov.vn

4

Trương Hoà Châu (GĐ.SKH.ĐT)

Thành viên

0913.972.169

thchau@dongthap.gov.vn

5

Vương Trí Phong (GĐ.NHNN)

Thành Viên

0913.170.351

phong.vuongtri@sbv.gov.vn

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

1

Nguyễn Hoàng Sĩ

CVVP.UBNDT

0983.979.916

nguyenhoangsi@gmail.com

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN