Xuất bản thông tin

null Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 10/09/2021, Chi bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thuỷ vào đảng, đến nay Chi bộ đã có 21 đảng viên trong đó có 04 đảng viên dự bị.

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN