Xuất bản thông tin

null Đại Hội Lần Thứ I Nhiệm Kỳ 2020-2025 Hiệp Hội Các Quỹ Đầu Tư Phát Triển Địa Phương

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Đại Hội Lần Thứ I Nhiệm Kỳ 2020-2025 Hiệp Hội Các Quỹ Đầu Tư Phát Triển Địa Phương

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Hiệp hội Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại thành phố Vĩnh Long. Có đại diện Bộ Nôi vụ, Bộ Tài chính tham dự.

 

 

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN