Xuất bản thông tin

null Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Trang chủ Liên hệ

Phòng Hành Chính - Nhân Sự

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Phan Nam Trung

Phó phòng

0913.847.017

namtrungvdb@gmail.com

2

Nguyễn Thị Phương Thuý

Phó phòng

0972.910.984

phuongthuyddif@gmail.com

3

Nguyễn Hải Nam

Nhân viên

0907.168.839

namnguyenhai1974@gmail.com

4

Phan Mai Bảo Trân

Nhân viên

0389.005.722

inlyphan@yahoo.com

5

Nguyễn Văn Thòn

Nhân viên

0985.843.373

6

Lê Thị Kim Dung

Nhân viên

0973.993.374

7

Nguyễn Thanh Nhân

Nhân viên

0973.965.229

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN