Xuất bản thông tin

null Công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí

Trang chủ Tin hoạt động

Công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí

Ngày 24/02/2022, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh tổ chức trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí: 1/Đồng chí Lê Thanh Phong, trưởng phòng Phòng Tín dụng - Đầu tư; 2/ Đồng chí Lê Thị Mỹ Trang, Phó phòng Phòng Kế toán - Tài chính

 

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN