.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp:
- Số 12-14, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ðiện thoại: 02773.871313.
- Fax: 02773.877446.
- Email: bbtqdtpt@gmail.com