.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết

NHẬN UỶ THÁC VÀ UỶ THÁC

          Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp nhận uỷ thác 03 nguồn vốn khác, gồm:

1. Quỹ Phát triển đất tỉnh: 500 tỷ đồng.

2. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: 40 tỷ đồng.

3. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: 100 tỷ đồng.Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>