.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Tin tức sự kiện
Vậy là tới câu chuyện thứ ba trong "bốn yếu tố cần có" của sản xuất nông nghiệp, cho dù là trồng trọt hay là chăn nuôi thì chuyện cần cù, siêng năng của bà con nông dân xứ mình là đòi hỏi tất yếu. Chắc chắn ai cũng có thể tự hào về đức tính chịu thương chịu khó, "một nắng, hai sương" của hàng triệu người nông dân trên mảnh đất này.